2 Priesterkoor 2 2/15
Links

Godslamp_200 De dag en nacht brandende Godslamp, die ook al dienst heeft gedaan in de rond 1900 afgebroken Oude Kerk. Deze lamp is nagenoeg het enige overgeblevene uit de oude kerk dat weer een plaats heeft gekregen in de huidige St. Werenfriduskerk.

Koperen_Kruis_400
Het prachtige koperen kruis in de expositie-troon, geflankeerd door Sint Willibrord (L ) en Johannes de Doper (R).

Rechts