1 Priesterkoor 1           Klik op de foto's voor verdere afbeelding, en rechts op Rechts-klein voor de volgende pagina's. 1/15
 

PriesterkoorHet meest in het oog springende in de priesterkoor is uiteraard het in wit zandsteen en marmer uitgevoerde hoofdaltaar. De maker ervan is W. Mengelberg uit Utrecht.

Het dateert uit de tijd direct na het gereedkomen van het kantoorgebouw en is rijk versierd met beelden beeldengroepen en pinakels.

Tegen de altaar tafel ziet men de voorstelling: Christus (lam ter slachtbank geleid). Deze voorstelling is een verandering van de vroegere voorstelling.

Op het retabel links beneden (evangelie kant) zijn twee kerkleraren afgebeeld. Daarboven Jouzua en Kaleb, de 2 twee verspieders, door hun leider Mozes ter verkenning naar het beloofde land vooruit gezonden en hieruit, rijk beladen, terugkerend.

Op het retabel rechts beneden (epistelkant) eveneens een voorstelling van twee kerkleraren. Daarboven de "Samaritaanse vrouw bij de waterput"  (Evangelie van Johannes, 4e hoofdstuk.)

Links en rechts van de expositietroon beelden respectievelijk voorstellend St. Willibrord en Johannes de Doper.

Tenslotte tegen de linker "zijwand" de H. Clara en aan de rechterkant de H. Rochus.

Rechts