Omdat de regels rondom Corona gelukkig versoepeld zijn, zal Lucia Beerten met ingang van 13 october iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur aanwezig zijn op 't Kevelder.


Hartelijk welkom
op de site van de Oudheidkundige Vereniging Zuwent.
De vereniging houdt zich bezig met de historie van de dorpen Zieuwent en Mariënvelde (voorheen Achter-Zieuwent).
Beide dorpen liggen in het oostelijke deel van de Gelderse Achterhoek en vormden tot 1932 één gemeenschap. Voor 2005 vielen de twee dorpen onder vier gemeenten, tegenwoordig vallen ze beide onder de gemeente Oost-Gelre.
De dorpen worden gekenmerkt door een geheel eigen karakter en cultuur, ze kennen een sterke gemeenschapszin en beschikken over een rijk verenigingsleven. Het katholieke verleden, de geïsoleerde ligging van vroeger en het agrarisch bestaan hebben een duidelijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van beide dorpen.
In het plaatselijke dialect wordt Zieuwent ongeveer uitgesproken als Zuwent.
Wij nodigen u uit om de historie van de dorpen via deze website verder te verkennen.